+48 516 410 218 biuro@fotowoltage.pl

Mikrofarmy inwestycyjne

Doskonała alternatywa dla nieruchomości

Analizując aktualne możliwości ulokowania kapitału nie trudno zauważyć, że inwestycje dające przyzwoity zysk, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka, wyraźnie się zmniejszyły.

Uznawane za bezpieczne lokaty bankowe, czy obligacje nie płacą praktycznie nic, a te pierwsze to raczej dostarczanie darmowego kapitału bankom, niż dochodu ich właścicielom.

Z kolei lubiane przez indywidualnych inwestorów mieszkania na wynajem nie oparły się skutkom pandemii koronawirusa i znacząco straciły na atrakcyjności. Szczególnie mocno jest to widoczne na rynku najmu krótkoterminowego, ale i najem długoterminowy ucierpiał i obecnie to najemcy dyktują ceny.

Aktualna sytuacja makroekonomiczna sprawia, że osoby dysponujące środkami inwestycyjnymi w wysokości kilkuset tysięcy złotych coraz chętniej spoglądają w stronę niedużych farm fotowoltaicznych widząc w nich znakomitą alternatywę do inwestycji w nieruchomości.

Przeanalizujmy zatem jak wyglądają prawno-ekonomiczne aspekty inwestycji w farmę fotowoltaiczną.

Mikrofarmy inwestycyjne

 

Doskonała alternatywa dla nieruchomości

Analizując aktualne możliwości ulokowania kapitału nie trudno zauważyć, że inwestycje dające przyzwoity zysk, przy jednoczesnym zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka, wyraźnie się zmniejszyły.

Uznawane za bezpieczne lokaty bankowe, czy obligacje nie płacą praktycznie nic, a te pierwsze to raczej dostarczanie darmowego kapitału bankom, niż dochodu ich właścicielom.

Z kolei lubiane przez indywidualnych inwestorów mieszkania na wynajem nie oparły się skutkom pandemii koronawirusa i znacząco straciły na atrakcyjności. Szczególnie mocno jest to widoczne na rynku najmu krótkoterminowego, ale i najem długoterminowy ucierpiał i obecnie to najemcy dyktują ceny.

Aktualna sytuacja makroekonomiczna sprawia, że osoby dysponujące środkami inwestycyjnymi w wysokości kilkuset tysięcy złotych coraz chętniej spoglądają w stronę niedużych farm fotowoltaicznych widząc w nich znakomitą alternatywę do inwestycji w nieruchomości.

Przeanalizujmy zatem jak wyglądają prawno-ekonomiczne aspekty inwestycji w farmę fotowoltaiczną.

Dlaczego warto?

Poznaj 7 powodów

Dlaczego warto?

Poznaj 7 powodów

 

Fotowoltaika dla inwestorow

Stabilność prawna

Zasady obrotu energią pochodzącą z farm fotowoltaicznych są uregulowane Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.

Prawodawstwo Unii Europejskiej wymusza na Polsce, aby 15% energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Obecnie daleko nam do spełnienia tego wymogu, dlatego należy spodziewać się wzrostu presji na powstawanie elektrowni korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne

Stabilność przychodów

Inwestor zamierzający sprzedawać energię z farmy fotowoltaicznej może uzyskać stałą, gwarantowaną cenę odkupu tej energii na 15 lat, poprzez uczestnictwo w aukcji energii, gdzie określona cena obowiązywać będzie do końca 2035 roku.

Cena referencyjna ustalona dla energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych o mocy poniżej 1MW wynosi 360 zł/MWh, jednak zasady aukcji powodują, że realny poziom cen uzyskiwanych dla fotowoltaiki wynosi obecnie około 290 zł/MWh

Systemy rozliczen farma fotowoltaiczna

Systemy rozliczeń

Inwestor ma możliwość wyboru pomiędzy systemem aukcyjnym a systemem opartym o ceny rynkowe.

Ten pierwszy jest bardzo bezpieczny, ponieważ cena odkupu energii ustalana jest na 15 lat. Jego zaletą jest pewność ceny energii.

Drugim sposobem jest sprzedawanie prądu wg aktualnie obowiązujących stawek rynkowych. Obecnie są one nieco niższe od tych, które można osiągnąć na aukcjach OZE. Jednak biorąc pod uwagę rosnące ceny prądu jest wysoce prawdopodobne, że za kilka lat ten sposób rozliczania pozwoli inwestorowi na uzyskanie wyższych dochodów za energię niż wynikać to będzie ze stałych cen aukcyjnych.

Farmy fotowoltaiczne Krakow

Obsługa i utrzymanie

Farma słoneczna zbudowana na podzespołach wysokiej jakości jest praktycznie bezobsługowa przez cały okres swojego funkcjonowania.

Bardzo długie okresy gwarancji produktowych, wysoka odporność na obciążenie statyczne i dynamiczne zapewniają pewność działania przedmiotu inwestycji.

Farma nie wymaga remontów, bieżących napraw, uzupełniania wyposażenia czy zmiany wystroju aby nadążyć za zmieniającymi się trendami i gustami najemców, jak ma to miejsce w przypadku nieruchomości.

Realizacja farmy fotowoltaiczne

Szybka realizacja inwestycji

Budowa farmy trwa nieporównywalnie krócej niż najprostszego nawet bloku mieszkalnego czy domu.

Od momentu uzyskania pozwolenia na budowę farma fotowoltaiczna zostaje oddana do użytku średnio po upływie 8-12 tygodni.

Rentownosc farmy fotowoltaicznej

Wysoka rentowność z zainwestowanego kapitału

Inwestor mający zapewnioną na 15 lat cenę odkupu energii na poziomie 290 zł/MWh może bez trudu uzyskać rentowność roczną wynoszącą 8,5%.

Oplacalnosc elektrowni slonecznej

Odporność na dekoniunkturę gospodarczą

Popyt na energię elektryczną regularnie rośnie i jest niezależny od wahań koniunktury, oparł się nawet pandemii koronawirusa, czego nie można powiedzieć o nieruchomościach.

Fotowoltaika dla inwestorow

Stabilność prawna

Zasady obrotu energią pochodzącą z farm fotowoltaicznych są uregulowane Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii.

Prawodawstwo Unii Europejskiej wymusza na Polsce, aby 15% energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Obecnie daleko nam do spełnienia tego wymogu, dlatego należy spodziewać się wzrostu presji na powstawanie elektrowni korzystających z odnawialnych źródeł energii.

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne

Stabilność przychodów

Inwestor zamierzający sprzedawać energię z farmy fotowoltaicznej może uzyskać stałą, gwarantowaną cenę odkupu tej energii na 15 lat, poprzez uczestnictwo w aukcji energii, gdzie określona cena obowiązywać będzie do końca 2035 roku.

Cena referencyjna ustalona dla energii pochodzącej z farm fotowoltaicznych o mocy poniżej 1MW wynosi 360 zł/MWh, jednak zasady aukcji powodują, że realny poziom cen uzyskiwanych dla fotowoltaiki wynosi obecnie około 290 zł/MWh.

Systemy rozliczen farma fotowoltaiczna

Systemy rozliczeń

Inwestor ma możliwość wyboru pomiędzy systemem aukcyjnym a systemem opartym o ceny rynkowe.

Ten pierwszy jest bardzo bezpieczny, ponieważ cena odkupu energii ustalana jest na 15 lat. Jego zaletą jest pewność ceny energii.

Drugim sposobem jest sprzedawanie prądu wg aktualnie obowiązujących stawek rynkowych. Obecnie są one nieco niższe od tych, które można osiągnąć na aukcjach OZE. Jednak biorąc pod uwagę rosnące ceny prądu jest wysoce prawdopodobne, że za kilka lat ten sposób rozliczania pozwoli inwestorowi na uzyskanie wyższych dochodów za energię niż wynikać to będzie ze stałych cen aukcyjnych.

Farmy fotowoltaiczne Krakow

Obsługa i utrzymanie

Farma słoneczna zbudowana na podzespołach wysokiej jakości jest praktycznie bezobsługowa przez cały okres swojego funkcjonowania.

Bardzo długie okresy gwarancji produktowych, wysoka odporność na obciążenie statyczne i dynamiczne zapewniają pewność działania przedmiotu inwestycji.

Farma nie wymaga remontów, bieżących napraw, uzupełniania wyposażenia czy zmiany wystroju aby nadążyć za zmieniającymi się trendami i gustami najemców, jak ma to miejsce w przypadku nieruchomości.

Realizacja farmy fotowoltaiczne

Szybka realizacja inwestycji

Budowa farmy trwa nieporównywalnie krócej niż najprostszego nawet bloku mieszkalnego czy domu.

Od momentu uzyskania pozwolenia na budowę farma fotowoltaiczna zostaje oddana do użytku średnio po upływie 8-12 tygodni.

Rentownosc farmy fotowoltaicznej

Wysoka rentowność z zainwestowanego kapitału

Inwestor mający zapewnioną na 15 lat cenę odkupu energii na poziomie 290 zł/MWh może bez trudu uzyskać rentowność roczną wynoszącą 8,5%.

Oplacalnosc elektrowni slonecznej

Odporność na dekoniunkturę gospodarczą

Popyt na energię elektryczną regularnie rośnie i jest niezależny od wahań koniunktury, oparł się nawet pandemii koronawirusa, czego nie można powiedzieć o nieruchomościach.

Zainwestuj w zieloną energię

Zainwestuj w zieloną energię