+48 516 410 218 biuro@fotowoltage.pl

Nie lubisz formalności?

Nie musisz. Dokumenty wypełnimy za Ciebie!

Nie lubisz formalności?

 

Nie musisz.

Dokumenty wypełnimy za Ciebie!

Chcesz skorzystać z pomocy finansowych, ale nie wiesz jak się do tego zabrać?

Nie masz czasu na wypełnianie dokumentów i składanie ich w urzędach?

Świetnie się składa! Zrobimy to za Ciebie.

N

Program Mój Prąd

Jest to rządowy program priorytetowy, który ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Przeznaczony jest dla osób fizycznych, którzy są prosumentami, czyli wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym.

Dofinansowanie obejmuje instalacje o mocy 2 – 10 kW i pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie można uzyskać 6 tys. zł.

N

Program Czyste Powietrze

To ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła i prace związane z termomodernizacją. Ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dedykowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Istnieją trzy poziomy finansowania programu:

1. Podstawowy, gdzie beneficjentami mogą być osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 135 000 zł

2. Podwyższony, w przypadku którego osoby ubiegające się o wsparcie muszą wykazać, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

-1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2651 zł zł w gospodarstwie jednoosobowym.

3. Najwyższy,w przypadku którego osoby ubiegające się o wsparcie muszą wykazać, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

-1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym​.

N

Grant OZE

Program jest dostępny dla inwestorów, którzy są właścicielami lub zarządcami budynków wielorodzinnych. Mogą z niego skorzystać różni inwestorzy, niezależnie od ich statusu prawego, z wyjątkiem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Wśród beneficjentów znajdują się wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne.

Przedsięwzięcie obejmuje zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii.

 

Wysokość grantu wynosi 50% kosztów netto tego przedsięwzięcia.

N

Program Agroenergia

Skierowany jest do:

1) osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których powierzchnia znajduje się w przedziale 1 – 300 ha i przez co najmniej rok prowadzą osobiście gospodarstwo;

2) osób prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których powierzchnia znajduje się w przedziale 1 – 300 ha i przez co najmniej rok prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Można uzyskać zwrot do 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji o mocy 10 – 30 kW, ale nie więcej niż 15 000 zł oraz do 13% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji o mocy 30 – 50 kW, ale nie więcej niż 25 000 zł.

 

N

Ulga termomodernizacyjna

Polega na odliczeniu od podatku kosztów, które zostały poniesione w związku z realizacją inwestycji termomodernizacyjnej w domu jednorodzinnym.

By móc z niej skorzystać konieczne jest, aby być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Maksymalna kwota, którą można odliczyć to 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich inwestycji podatnika. Jeżeli dom ma dwóch współwłaścicieli, możliwe jest odliczenie kwoty przedsięwzięcia przez każdego z nich.

Jeśli odliczana kwota nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za dany rok, możliwe jest odliczenie w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami