+48 516 410 218 biuro@fotowoltage.pl

Nie lubisz formalności?

Nie musisz. Dokumenty wypełnimy za Ciebie!

Nie lubisz formalności?

 

Nie musisz.

Dokumenty wypełnimy za Ciebie!

Chcesz skorzystać z pomocy finansowych, ale nie wiesz jak się do tego zabrać?

Nie masz czasu na wypełnianie dokumentów i składanie ich w urzędach?

Świetnie się składa! Zrobimy to za Ciebie.

N

Program Mój Prąd

Jest to rządowy program priorytetowy, który ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Przeznaczony jest dla osób fizycznych, którzy są prosumentami, czyli wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym.

Dofinansowanie obejmuje instalacje o mocy 2 – 10 kW i pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie można uzyskać 5 tys. zł.

Obecnie trwa II nabór wniosków, który przewidziany jest do 18 grudnia 2020 roku, ale NFOŚiGW już zapowiedział, że w roku 2021 zostanie uruchomiony kolejny.

N

Program Czyste Powietrze

To ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła i prace związane z termomodernizacją. Ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Dedykowany jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych.

Istnieją dwa poziomy finansowania programu:

1. Podstawowy, gdzie beneficjentami mogą być osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł.

2. Podwyższony, w przypadku którego osoby ubiegające się o wsparcie muszą wykazać, że przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

– 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

N

Ulga termomodernizacyjna

Polega na odliczeniu od podatku kosztów, które zostały poniesione w związku z realizacją inwestycji termomodernizacyjnej w domu jednorodzinnym.

By móc z niej skorzystać konieczne jest, aby być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości.

Maksymalna kwota, którą można odliczyć to 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich inwestycji podatnika. Jeżeli dom ma dwóch współwłaścicieli, możliwe jest odliczenie kwoty przedsięwzięcia przez każdego z nich.

Jeśli odliczana kwota nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za dany rok, możliwe jest odliczenie w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

N

Program Agroenergia

Skierowany jest do:

1) osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których powierzchnia znajduje się w przedziale 1 – 300 ha i przez co najmniej rok prowadzą osobiście gospodarstwo;

2) osób prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których powierzchnia znajduje się w przedziale 1 – 300 ha i przez co najmniej rok prowadzą działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Można uzyskać zwrot do 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji o mocy 10 – 30 kW, ale nie więcej niż 15 000 zł oraz do 13% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji o mocy 30 – 50 kW, ale nie więcej niż 25 000 zł.

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami